11/11 portaali

Vuoden aikana on useampia niin sanottuja portaaliajankohtia, jolloin on hyvä aika manifestointiin ja meditointiin. Henkimaailma ja valonauttajat ovat helpommin tavoitettavissa tällaisina ajankohtina. Luku 11 on niin sanottu mestariluku, koska se ei ole jaollinen muulla kuin itsellään.

11/11 – portaalin sanotaan olevan hyvä aika muuttaa olemassa olevia uskomuksia ja käyttäytymismalleja. Esimerkiksi vaikka raha, ettemme ole koskaan oppineet kunnolla käyttämään ja säästämään rahaa. Tämä voi olla myös “hyvä” syy sille, ettemme edes yritä säästää tai sijoittaa tulevaisuutta varten.

“En koskaan tapaa sitä oikeaa” – on myös yleinen fraasi. Ihmiset kohtaavat elämänkumppaninsa vanhemmallakin iällä ja nykyään on runsaasti yli 40 – vuotiaita ensisynnyttäjiäkin. Näistä voi tulla myös itseensä toteuttavia profetioita, jos pidämme liian kovaa kiinni näistä haitallisista uskomuksistamme.

Soittelemisiin, Serena, 246.