Haitallisista ihmissuhteista

Jos sinulla on alhainen itsetunto, sinulla on vaarana ajautua myrkylliseen ystävyyssuhteeseen. Vanha aasialainen sanonta on, että kaikki etsivät kaltaisiaan. Eli etsimme henkilöitä, joilla on mahdollisesti samankaltaisia heikkouksia ja hyviä puolia kuten meillä itsellämmekin.

Peitellysti esitetyt halventavat ja usein piiloaggressiiviset kommentit ovat tyypillisiä myrkylliselle ystävyyssuhteelle. Kumpikin osapuoli käyttää sarkastisia ja ivallisia kommentteja vihjaillen toisilleen. He ovat sekä ystävällisiä että vihollisia, välillä he ovat etäisiä ollen samalla myös läheisiä. He satuttavat toisiaan vuorotellen piilokritiikkiä käyttäen.

Jos ystävyyden osapuolilla on ongelmia alkoholin, uskottomuuden tai muuten elämänhallinnan suhteen, tunnut rikkovan aina sääntöjä ja normeja. Tämä ihmissuhde päättyy silloin, kun toinen osapuoli haluaa alkaa elää normaalia elämää ja näin parantaa elämänsä tasoa.

Soittelemisiin, Serena, 246.