Eristyneisyydestä

Pandemian aiheuttama eristyneisyyden aika on lisännyt merkittävästi ahdistusta nuorten keskuudessa. Sosiaaliset taidot ovat kärsineet nuorilla, koska on totuttu olemaan enemmän yksin. Kaveriporukoihin hakeutuminen on vähentynyt. Samoin aloitekyky on laskenut, odotetaan muiden tekevän aloitteen.

Nuoret kokevat ahdistuneisuutta yksinäisyydestä, samoin myös isossa porukassa oleskelusta. Tätä sanotaan sosiaaliseksi ahdistumiseksi, kun vältetään parhaansa mukaan ihmiskontakteja. Nämä pelot tietysti vähentävät uusia kontakteja ja erilaisiin ryhmiin liittymistä. Taustalla voi tietysti olla koulukiusaamista tai ihmissuhteissa olleita pettymyksiä.

Esimerkiksi ravintolaan syömään meno opiskeluporukan kanssa tai uusiin harrastuspaikkoihin hakeutuminen voi tuntua liian haasteelliselta. Taustalla voi olla, että nuori kokee hänessä itsessään olevan jotain vikaa, eli hän ajattelee kielteisesti itsestään. Onneksi valtaosa nykyajan nuorista osaa hakea itselleen aktiivisesti apua tarvittaessa.

Soittelemisiin, Serena, 246.