Kärsimyksen kokemisesta

Meillä kaikilla on eriasteisia ongelmia, mutta voimme valita sen että kärsimmekö niistä vai emme. Hyvä tapa kokea kärsimykset on nähdä ongelmat haasteina ja se että nyt on mahdollisuus kehittää itseään henkisesti. Eli haasteetkin voidaan nähdä positiivisella tavalla.

Jotkut meistä voivat olla niin pessimistisiä, että olettavat pelkästään kärsimyksen ja haasteiden olevan normaalia elämää. Hyvätkin asiat olisivat vain ohimenevä vaihe, jonka jälkeen lisää kärsimyksiä olisi tulossa.

Ihmiset voivat myös selittää omia epäonnistumisiaan ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamina. He eivät ota itse vastuuta tekemisistään ja tekemättä jättämisistään. Syyllinen heidän epäonnistumisiinsa  löytyy aina heidän itsensä ulkopuolelta.

Me pystymme selviytymään meidän haasteistamme, kun vain tarpeeksi yritämme ja muutamme uskomuksiamme.

Soittelemisiin, Serena, 246.