Läheisriippuvuudesta

Jos ajatellaan psykologisesti, läheisriippuvainen ihminen asettaa aina toisten tarpeet omien tarpeidensa edelle. Häneltä puuttuu itsetuntemus lähes kokonaan. Läheisriippuvainen yksilö kokee ja saa arvostuksen tunnetta siitä, kun hän auttaa toisia ihmisiä ja uhrautuu heidän puolestaan. Läheisriippuvuutta voidaan verrata päihderiippuvuuteen.

Miksi sitten läheisriippuvaiset ihmiset tekevät näin? He saavat itse toiminnastaan syvää hyvänolon tunnetta ja itsearvostusta. Heidän lähes koko persoonallisuutensa rakentuu tarpeeseen auttaa toisia ihmisiä. Toiset ihmiset hakeutuvat heidän seuraansa ihan vaistonsa varassa.

Läheisriippuvainen henkilö voi masentua, sairastua fyysisesti tai psyykkisesti, koska he antavat pois oman voimansa auttaakseen muita. He voivat ajautua haitallisesta ihmissuhteesta toiseen aina samalla tavalla toimien uhrautuen muiden ihmisten puolesta.

Soittelemisiin, Serena, 246.