Liiallinen anteliaisuus

Maailmasta löytyy ihmisiä, joiden voidaan sanoa olevan aivan liian anteliaita ja avuliaita toisia ihmisiä kohtaan. Tähän on johtanut heidän kasvatuksensa, jotta heitä olisi arvostettu heidän on pitänyt tehdä töitä sen eteen.

Taustalta tähän aivan liialliseen altruismiin voi löytyä halu kontrolloida toista ihmistä.  Oletuksena on myös se, että hän haluaa palveluksistaan jotain vastineeksi. Näin hän haluaa hallita toisten käyttäytymistä.

Usein hän voi myös valittaa siitä, kuinka pettynyt hän on, kun häntä ei kiitetä tarpeeksi hänen ponnisteluistaan toisten hyväksi. Tämä on ollut keino myös manipuloida muita ihmisiä. Hän ostaa muiden hyväksyntää ja rakkautta näillä palveluksillaan.

Paras tapa toimia olisi luoda sellaiset olosuhteet, jossa auttaisimme toisia henkilöitä olemaan vahvempia ja pärjäämään itse elämässään.

Serena, 246.