Lisää Sedona -metodista

Tunteet ovat tosiaan kuten vieraita, joten nekin pitää toivottaa tervetulleiksi eli huomioida ne. Meidän pitää hyväksyä tunteiden läsnäolo ennen kuin päästämme niistä irti.

Tunteetkin haluavat tulla kuulluiksi aivan kuin ihmisetkin.  Meidän ei tule kumminkaan piilottaa niitä itseltämme, koska ne haluavat ehdottomasti tulla kuulluiksi. Jos emme halua kuunnella niitä, ne alkavat huutaa kovempaa tullakseen huomatuksi,  aivan kuin pienet lapsetkin halutessaan saada tahtonsa läpi.

Ensiksi sinun pitää huomioida ja hyväksyä tunne, älä ylianalysoi sitä. Mietit myös, voisitko päästää irti tästä ei toivotusta tunteesta, voisiko se olla mahdollista.

Sitten voit miettiä, oletko valmis luopumaan tästä tunteesta. Vastaa tähän kysymykseen rehellisesti. Sitten voit miettiä, milloin on aika lopullisesti luopua tästä kuormittavasta tunnetilasta.

Soittelemisiin, Serena, 246.