Mielen voimasta

Vahvuudella ei tarkoiteta pelkästään fyysistä voimaa, vaan se merkitsee myös voimaa ja taitoa kohdata kaikki elämän erilaiset vaihtelevat tilanteet, kuten ne hyvin kovaa sattuvat ja erittäin vaikeatkin tilanteet.

Myös sinun on mahdollista saada itsellesi sellainen sisäinen voima, jonka avulla selviät myös näistä haastavimmista tilanteista elämässäsi.

Sen lisäksi että tiedät omaavasi tämänkaltaisia kykyjä, sinun täytyy osata myös käyttää ja hyödyntää niitä tilanteen vaatiessa. Sinun tulee myös välttää liiallisia ääripäitä, kuten pessimismiä ja ylenmääräistä optimismia. Kaikkein parasta on olla realisti, tämä asenne auttaa Sinua saavuttamaan tarvittavan sisäisen voiman.

Nykyhetkellä on kaikkein eniten merkitystä. Menneisyyttä emme voi enää muuttaa ja tulevaisuutta ei voi ennakoida, kaikki voi olla vielä epävarmaa.

Soittelemisiin, Serena, 246.