Mistä läheisriippuvuus syntyy

Kun lapsi ei saa lapsuudessaan riittävästi arvostusta eikä häntä hyväksytä sellaisena kuin hän sisimmiltään on, hän voi sairastua läheisriippuvuuteen. Hän voi olla joko fyysisellä tai psyykkisellä tunne-elämän tasolla laiminlyöty, eikä näin usko että hänen omat tunteensa olisivat tärkeitä.

Jos henkilö joutuu ottamaan liian suurta vastuuta jo nuorena muista ihmisistä, hän altistuu läheisriippuvuuteen sairastumiseen. Koska läheisriippuvainen kokee, että hänen pitäisi hävetä itseään eikä hänen omat halunsa ole merkittäviä, hänen kolme alinta chakraansa eivät toimi niin hyvin kuin pitäisi. Läheisriippuvainen kokee onnea ja iloa hoivattavansa kautta, mutta jos hän epäonnistuu niin hän kokee huonouden ja epäonnistumisen tunnetta. Auttajarooli voi olla osin annettu ja itse otettu.

Soittelemisiin, Serena, 246.