Nuorten syrjäytymisestä

Psykiatrisessa hoidossa olevalla nuorella on merkittävä syrjäytymisen sekä ennenaikaisen menehtymisen riski. Tähän jälkimmäiseen syynä on oletettu itsetuhoinen käyttäytyminen, mahdollinen epäsosiaalinen käyttäytyminen  ja liiallinen päihteiden käyttö.

Vaikka nuorten psykiatrisia palveluita ja muita erilaisia tukimuotoja on viime vuosien aikana lisätty ja kehitetty, sekä niitä on entistä enemmän tarjolla, nuorten hoitoa vaativien mielenterveyshäiriöiden parantuminen ei näytä kuitenkaan parantuneen.

Jos nuorella on useampi laitoshoitojakso,  heidän koulutustasonsa voi jäädä muuta ikäluokkaa heikommaksi. Oppivelvollisuuden päättyessä riittävän tuen puuttuessa he eivät  mahdollisesti kykene sitoutumaan edes ammatilliseen koulutukseen riittävästi.  Myös työn saaminen voi olla täysin tervettä nuorta haasteellisempaa.

Nuorten kuntouttaminen täytyisi toteuttaa heidän arkiympäristöään lähellä.  Tuen tarve on suurin lähellä heidän omaa sosiaalista ympäristöään.

Soittelemisiin, Serena, 246.