Tunneälystä

Tunneäly on sellainen kyky, joka määrittelee muun muassa sen, miten me elämme. Sitä arvostetaan nykyään laajenevassa määrin. Ne ihmiset, joilla on hyvä tunneäly, ovat onnellisempia ja menestyvät paremmin elämänsä käännekohdissa.

Tunneälyn puute mutkistaa elämäämme tuoden mukanaan lisää ongelmia. Vaikka ratkaisisit kuinka vaativan ongelman, voit tuntea olosi tyhjäksi ja turhautuneeksi. Vaikka menestyisit ja ansaitsisit erittäin paljon, voit kumminkin iltaisin olla yksinäinen ja onneton.

Hyvä tunneäly ei kuitenkaan merkitse sitä, että menestyisimme loistavasti elämämme jokaisella osa-alueella. Tunneälyssä on kyse nimenomaan hyvästä itsetunnosta. Hyvä itsevarmuus heijastuu meistä ulospäin ja näkyy siinä miten me käyttäydymme.  Lisäksi olemme asenteiltamme määrätietoisempia ja saamme enemmän hyödyllisiä asioita aikaan.

Soittelemisiin, Serena, 246.