Hyvä mielenterveys

Hyvä mielenterveys on yllättävän monimuotoinen kokonaisuus, joka koostuu useista erilaisista tekijöistä. Hyvään mielenterveyteen kuuluu toimintakykyisyyden säilyttäminen ja riittävät voimavarat.

Mielenterveyden eri osa-alueita ovat muunmuassa perinnölliset ja henkilökohtaiset piirteet. Nämä vaikuttavat henkilön temperamenttiin, luonteeseen ja erilaisiin valmiuksiin, itseluottamukseen ja vuorovaikutuksen tapoihin.

Sosiaaliset suhtet ja henkilön vuorovaikutus vaikuttavat hänen kuulluksi tulemiseensa ja millaisia mahdollisuuksia hänellä on vaikuttaa eri asioihin.

Eri kulttuureissa on erilaiset kulttuuriset arvot ja käsitykset siitä, mik on normaalia ja mitä pitäisi tavoitella. Eri yhteiskunnissa on erilaisia rakenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kouluttautumismahdollisuuksiin, työllistymiseen ja  asumismahdollisuuksiin. Kaikissa yhteiskunnissa asuminen ja eläminen ei välttämättä ole niin turvallista kuin sen haluaisi olevan.

Soittelemisiin, Serena, 246.