Lisää elämäntehtävästä

Kaikki ihmiset eivät suinkaan tietoisesti etsi sitä omaa elämäntehtäväänsä, vaan he ovat automaattisesti ajautuneet työhön,  josta he kokevat saavansa paljon enemmän kuin pelkän palkan ja työpaikan. Sielunsuunnitelma on pelkkä raamit, jonka sisällä sielu voi vapaasti soveltaa elämäntehtävänsä suorittamista.

Eräs johtolanka siihen, että henkilö on löytänyt elämäntehtävänsä, on se että hän todella kokee syvää sisäisen suuren ilon ja onnen tunnetta. Näin ihminen kokee elävänsä tasapainossa sielunsa kanssa täyttä onnea ja henkistä täyttymystä kokien.

Me kaikki suoritamme omaa osuuttamme Luojan suuressa palapelissä, ja kaikki rakennamme henkisesti yhdessä  jotain suurempaa. Me olemme yhdessä voimakkaampia, kun päämäärämme on sama.  Elämäntehtävän löytyminen ei lisää pelkästään itse henkilön henkitystä kehitystä vaan koko luomakunnan ykseyttä ja harmoniaa.

Soittelemisiin, Serena, 246.